rob droog – blijvend anders – waarom heb ik mijn hoofd gestoten – individuele bewustzijnslijn

Op De Praatstoel: Rob Droog
Auteur van ‘’Waarom heb ik mijn hoofd gestoten?’’
&
oprichter van Blijvend anders


Hé, een bekende! Naast dat Rob mijn vader is, zat hij al eens eerder Op De Praatstoel. Toen ging het over zijn vrouw (mijn moeder) en haar psychische ziekte en hoe dit voor hem was. Dit keer gaan we het hebben over zijn boek die nét uit is gekomen: ‘’Waarom heb ik mijn hoofd gestoten?’’ In dit boek beschrijft hij dat we niet als een onbeschreven blad worden geboren en dat we wel degelijk met een rugzakje ter wereld komen. Hij introduceert, zoals hij het zelf noemt, de individuele bewustzijnslijn. En…let op: o.a. dit boek kun je winnen!

Zijn opvattingen staan daarmee lijnrecht tegenover de visie van de huidige hulpverlening,
welke er juist veelal vanuit gaat dat men als een ‘’Tabula Rasa’’, oftewel, een onbeschreven blad ter wereld komt. Dit geldt ook voor talloze wetenschappers die deze visie hedendaags nog steeds aanhangen. Voor mij voldoende reden om het hier eens over te hebben!

Zit je er klaar voor? Off we go!
Op De Praatstoel: Rob Droog, hij schreef een boek met een unieke en uiterst interessante invalshoek.

rob droog – waarom heb ik mijn hoofd gestoten – individuele bewustzijnslijn

Je hebt al eens eerder op deze plek gezeten, toch wil ik je vragen of je eerst even kort wil vertellen wie je bent, wat je doet en waar je voor staat? Voor de lezers die jou nog niet (zo goed) kennen.

Mijn naam is Rob Droog, ik ben 61 jaar. Ik ben dit jaar met vervroegd pensioen gegaan omdat ik met mijn eigen bedrijf “Blijvend anders” volledig mijn eigen koers, visie en wijze van werken wilde gaan neerzetten. Blijvend anders staat voor psycho-educatie en vanuit dat perspectief geven we trainingen, hulp en individuele begeleiding. Ik woon in Landhorst met Rianne. Onze vier kids zijn de deur al uit, dus we hebben alle tijd en ruimte voor onszelf en ons werk… maar niet heus! Er zijn nu zeven kleinkinderen bijgekomen, dus is de rol van opa en oma er bijgekomen en eerlijk gezegd genieten we daar allebei enorm van. 

1) Wat was jouw motivatie voor dit boek?

Allereerst is dit boek een vervolg op mijn vorige boek: “De spelers van Blijvend anders”. Dat boek ging voornamelijk over alle aspecten waar houding en gedrag uit ontstaat en hoe je zonder strijd, duurzame veranderingen kunt aanbrengen in je houding en gedrag. Eén van die aspecten heb ik de x-factor genoemd, en de x-factor staat voor alles wat in je leven gebeurt wat je niet aan zag komen, niet begrijpt en niet weet hoe, waarvandaan en waarom.

Waarom heb ik mijn hoofd gestoten?

Dit boek: “ Waarom heb ik mijn hoofd gestoten?” gaat volledig over die x-factor. Ik wilde dieper in gaan op wat veroorzaakt nou wie, wat, waar we zijn, en al die dingen die in ons leven gebeuren waar we zelf ogenschijnlijk niets aan kunnen doen. Het gaat dus ook over mystiek, de dingen die we zien, voelen en beleven, maar waarvan de werkelijke oorzaken nog in de mist onzichtbaar zijn. Die mist kan dus ook een onbewust deel van je eigen bewustzijn zijn, of beter geschreven, je eigen individuele bewustzijnslijn. Vanwege die mystiek en de inhoud van de individuele bewustzijnslijn, is het een behoorlijk persoonlijk boek geworden, want de mystiek kun je alleen in je eigen leven duiden en beleven, want alleen jij kan de verbanden leggen tussen wat vandaag gebeurt en wat gisteren, tien jaar of wat dertig jaar geleden is gebeurd.  

De individuele bewustzijnslijn

Ten tweede ben ik van mening dat de erfelijke, genetische en omgevingsfactoren niet de enige oorzaken zijn van gezondheid, ziekten, aandoeningen, stoornissen, beperkingen of belemmeringen. Noch zijn de erfelijke, genetische en omgevingsfactoren alleen verantwoordelijk voor de eigenheid van kinderen, de gaven en kwaliteiten waar kinderen al mee geboren worden. Er is nog een speler op dat speelveld en dat is de het bewustzijn, beter geschreven, de individuele bewustzijnslijn. En ik denk dat het hoog tijd wordt dat ook de wetenschappelijke medische wereld wat verder gaat kijken dan alleen naar hetgeen onomstotelijk gemeten en bewezen kan worden. Neem alleen maar je gedachten en gevoelens, laten die zich meten of bewijzen? Helemaal niet, maar ze bepalen wel een heleboel in je leven en beleven, zeker als gedachten en gevoelens zwaar en donker zijn. We weten allemaal dat bepaalde gevoelens ons ziek, zwak en misselijk kunnen maken, en soms zelfs het licht uit ons leven kan duwen, met alle gevolgen van dien.     

2) Die individuele bewustzijnslijn, kun je dat eens uitleggen? Wat is
dat?

Als kinderen worden geboren zijn ze niet leeg, er is al van alles in kinderen aanwezig, er is al een volheid en een eigenheid. Zoals ik al eerder aangaf, een deel daarvan ontstaat door erfelijke, genetische en omgevingsfactoren, maar niet alles. Bijvoorbeeld verklaart dat niet de omstandigheden, tijd en ruimte waarin een geboorte plaatsvindt. Waarom juist dat kind bij die ouders komt. Het bepaalt ook lang niet alle aspecten van de eigenheid van een kind. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde kwaliteiten en gaven die kinderen wel hebben en ouders absoluut niet. Willen we het plaatje echt compleet krijgen, dan zullen we naast de erfelijke, genetische en omgevingsfactoren, ook het bewustzijn mee moeten nemen waarmee het kind op aarde komt. Omdat er al van alles in kinderen aanwezig is, kan dat bewustzijn niet nieuw en niet leeg zijn, vandaar de term: individuele bewustzijnslijn.
De lijn suggereert dat die lijn al langer gaande is, misschien al wel eeuwen, en nu dit kind laat zien. Ik ga ervan uit dat er al eerder mensen uit die lijn zijn ontstaan en hun waarnemingen en indrukken in die lijn hebben achtergelaten, net als jij en ik nu onze indrukken en waarnemingen in ons bewustzijn achter laten en daar dagelijks gebruik van maken, last van hebben of gemak van hebben. En dat blijft er ook inzitten, alles wat wij waarnemen, al onze indrukken blijven in dat bewustzijn zitten

”zelfs als je dood gaat en je je “ik” moet loslaten, zal die individuele bewustzijnslijn blijven bestaan”

Rob Droog

Na een bepaalde tijd zal daar weer een nieuwe mens uit ontstaan. Die nieuwe mens krijgt dan ook weer te maken met de waarnemingen en indrukken die jij er in achter hebt gelaten en zal daar profijt of last van hebben, al gelang wat jij met je leven gedaan hebt…

3) Wat is het verschil tussen de individuele bewustzijnslijn en
reïncarnatie?

Reïncarnatie gaat er vanuit dat er een “ik” bestaat die dit leven beleeft, maar ook vorige levens heeft gehad en na dit leven nog meer levens zal gaan beleven. Die “ik” is de constante factor. Reïncarnatie volgt de wetten van oorzaak en gevolg en noemt dat karma. Dus wat die “ik” ooit fout heeft gedaan krijgt die “ik” ooit weer op zijn of haar bord, er is dus altijd sprake van verantwoordelijkheid, straf, schuld of beloning. Als mensen zich dus gaan identificeren met hun vorige levens kan dat hele nare gevolgen hebben voor de beleving van het huidige leven. Als je uit gaat van de individuele bewustzijnslijn dan is niet die “ik” de constante factor maar is de individuele bewustzijnslijn zelf de constante factor. Daar ontstaat elke keer een nieuwe “ik” uit en die heeft een uniek en eenmalig bestaan. Die nieuwe “ik” heeft echter alle indrukken en waarnemingen van zijn of haar voorgangers, mensen die eerder uit die lijn zijn ontstaan en weer in zijn teruggekeerd, in dat individuele bewustzijn en zal daar afhankelijk van de inhoud, het licht en de zwaarte die er in zit, en de mate van gevoeligheid in dit leven, mee te maken krijgen.

Geen vorige levens, maar voorgangers

Er is in die zin dus geen enkele sprake van straf, schuld of beloning, er is slechts een voortzetting van wat er al was en die voortzetting vraagt elke keer een ander vormgeving en dus ook elke keer een andere “ik”. Ik heb dus voorgangers en geen vorige levens. Dit gegeven maakt een heleboel zaken duidelijk die tot nu toe onduidelijk waren of als stoornis of ziekte werden weggezet. Een paar voorbeelden. Stel dat één of meerdere van die voorgangers heel veel onverwerkte gevoelens van angst en onveiligheid hebben achtergelaten in die individuele bewustzijnslijn en uit die individuele bewustzijnslijn wordt een kind geboren. Kun je je dan voorstellen dat dat kind geboren wordt met angst, met de neiging om zich terug te trekken of een huilbaby is? Dat er ondanks lieve en goedbedoelende ouders, voldoende eten, drinken, zorg, liefde en aandacht is, er toch door die onveiligheid en angst voornamelijk stress en spanningen aanwezig zijn met alle psychische en fysieke gevolgen van dien?     

4) Weet jij al wat jouw individuele bewustzijnslijn is? Of heb je
voorbeelden hoe dat er in jouw jeugd uitzag?

Ik weet van een aantal voorgangers af via gevoelsrestanten van waarnemingen en indrukken. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van dromen met teveel detaillering om zomaar verzonnen te zijn, ontroeringen, voorkeuren en afkeuren, angsten en herkenningen. Soms kom je van die sterke gevoelens tegen die je niet kunt plaatsen in de context van je leven in het hier en nu, vaak zijn dat de gevoelsrestanten van indrukken en waarnemingen van voorgangers. Hetzelfde geldt voor kennis en inzichten en het sterk intuïtief weten van iets wat je niet kunt weten. Een paar van deze zaken heb ik beschreven in het boek, vandaar dat het een nogal persoonlijk boek is geworden.  

5) Waar/ wanneer start de individuele bewustzijnslijn?

De individuele bewustzijnslijn is in mijn beleving gestart toen het leven is gestart. Hoe dat is gegaan weet ik niet, misschien de big-bang of via evolutie, ik heb geen idee. Het is ooit ergens begonnen en is nog steeds gaande, dat is wat we kunnen waarnemen. Gezien de indrukken en waarnemingen die ik uit mijn eigen individuele bewustzijnslijn heb ervaren gaat die lijn eeuwen terug.  

6) Er wordt altijd gezegd dat de eerste 7 jaar van je leven, de basis wordt gelegd voor de rest van je leven. Hoe kijk jij hier naar?

Ik volg een beetje wat Bruce Perry (Amerikaanse psychiater) hierover heeft geschreven. Hij geeft aan dat 90% van ons brein in de eerste drie tot vier jaar van ons leven wordt gevormd, de rest daar doen we zo’n 18 jaar over, zodat ons brein rond onze 22ste volgroeid is. Tijdens die eerste jaren ontstaan de zogenaamde basisveiligheden en basisonveiligheden, inclusief de zogenaamde kind-redding-systemen die kinderen in staat stellen om ondanks hun weerloosheid en afhankelijkheid, zich toch te weren tegen onveiligheid en/of bedreiging. Kind-redding-systemen worden vrij snel onbewuste automatisme die elke keer het stuur overnemen als het eng of spannend wordt in je leven. Omdat deze kind-redding-systemen onbewuste automatisme worden en niemand op zoek gaat naar iets wat onbewust is en als automatisme werkt, blijven deze kind-redding-systemen dus de bepalende factor als het eng of spannend wordt, ook al ben je allang geen weerloos en afhankelijk kind meer. Dus voor mij klopt het wel, alleen geen zeven maar drie tot vier jaar.

7) Je vertelt dat ziekte, aandoeningen en stoornissen niet alleen uit erfelijke, genetische en omgevingsfactoren ontstaan, maar dat de individuele bewustzijnslijn hier de hoofdrol in heeft. Kun je dit eens uitleggen?

Als je er vanuit gaat dat een mens een gevolg is van de individuele bewustzijnslijn die al eeuwen gaande is, dan is die mens feitelijk een tijdelijk eindproduct van die individuele bewustzijnslijn. Ik noem het een tijdelijk eindproduct, omdat na het overlijden van die mens de individuele bewustzijnslijn blijft bestaan en uiteindelijk er weer een nieuw mens uit zal ontstaan. En dan is dié mens weer het tijdelijke eindproduct van die individuele bewustzijnslijn. Die mens is helemaal gevormd door de inhoud van de individuele bewustzijnslijn en staat dan ook ten dienste van die individuele bewustzijnslijn.

”Meestal denken mensen dat het leven ten dienste staat van de mens, maar het is juist andersom”

Rob Droog

Die mens is dan ook de meest geschikte vormgeving in de meeste geschikte omstandigheden om alles wat in die individuele bewustzijnslijn nog niet vanuit liefde is afgerond, alsnog vanuit liefde af te ronden. Dat is het doel, daar draait het allemaal om. Dus alles wat reeds in de individuele bewustzijnslijn gaande is zal zich dan ook in die mens uitdrukken of manifesteren. Daarin ligt dus ook de aanzet en oorzaken van alles wat in het leven van die mens zal gebeuren of juist niet zal gebeuren, geen enkel detail in het leven is toevallig.

8) Hoe kom je erachter wat er in jouw individuele bewustzijnslijn is?

Door wakker en alert te kijken en te voelen wat er in jezelf en in de wereld om je heen gebeurt. Als je daarbij woorden als toeval, pech, geluk, samenloop van omstandigheden, het lot, karma en God’s wil, eens een maand lang uit je woordenboek schrapt en alles wat gebeurt waarneemt als iets dat precies zo hoort te gebeuren en precies past in jou en jouw leven zoals het nu is… dan neem je de signalen en berichten uit je individuele bewustzijnslijn serieus en leer je ze ook te verstaan.

9) Wat levert het op wanneer je je bewust bent van je individuele
bewustzijnslijn?

Het besef dat er misschien wel honderden mensen jou voor zijn gegaan, hun leven hebben gehad, misschien veel hebben moeten knokken, lijden en leren, en dat jij dat nu allemaal in je individuele bewustzijnslijn draagt en jij daar nu het tijdelijke eindproduct van bent.. Hoe belangrijk en terecht is het dan dat jij echt jij mag zijn, dat jij precies bent wie je bent. Dat besef kan je bevrijden van miskenning, het idee dat je niet oké bent, dat er van alles aan je mankeert… nee, je bent wie je behoort te zijn, de beste aansluiting op alles wat er in je individuele bewustzijnslijn zit. Jij bent van onschatbare waarde, elk leven is van onschatbare waarde. Het verklaart je leven, je geluk en je lijden, je ziek zijn en je gezond zijn, waarom je je hoofd stoot, waarom mensen komen en gaan, waarom het is zoals het is, gaat zoals het gaat en wat jouw rol in dit alles is. Als je dat eenmaal begint te proeven dan ontstaat er rust en acceptatie en het volste vertrouwen in dat leven.

10) Hoe pas jij jouw kennis over de individuele bewustzijnslijn in jouw
werk als maatschappelijk werker toe?

Het is de bril waardoor ik naar mensen en hun problematiek kijk. En niet iedere cliënt past deze bril, dus ik heb het vaak niet over de individuele bewustzijnslijn, behalve als mensen zelf die opening geven of als vragen die kant op gaan. Het is hetzelfde als mijn kennis over de chakra’s. Door de kennis over de chakra’s en het chakra systeem kan ik de link leggen tussen psychische en fysieke problemen en dat gebruik ik om tot een hypothese te komen. Die bespreek ik niet maar die sturen wel mijn vragen en benaderingen.  

11) Is het toch mogelijk om blanco geboren te worden?

In mijn beleving kan dat niet. Als een kind blanco geboren zou worden zou het geboren worden uit leegte in plaats vanuit de individuele bewustzijnslijn. Het zou een leeg en inhoudsloos kind zijn.  

Tot slot: waar is jouw boek verkrijgbaar?

Bij de meeste boekwinkels maar mensen doen ons een heel groot plezier als ze dit boek willen bestellen omdat dan via onze eigen website www.blijvendanders.nl of rechtstreeks bij boekenbestellen.nl te doen. 

Dank je wel voor het delen van jouw fascinerende visie!

Goh pap, wat heb je dit prachtig neergezet! Erg interessant wat je allemaal vertelt en zo mooi om te zien hoe je zo rotsvast staat voor alles wat je vertelt. Want laten we wel wezen, het is nou niet bepaald een huis, tuin en keuken gedachtengoed die jij er op na houdt. Dat vergt echt wel wat moed, al zie jij dat wellicht helemaal niet zo. Ik vind van wel! Ik ben er echt heel erg trots op dat jij een tegengeluid durft te geven aan de reguliere hulpverlening en dat jij je er hard voor maakt dat lichaam en geest samen gaan en samen horen. Fysieke gezondheid en mentale gezondheid gaan hand in hand. Dat licht jij weergaloos mooi toe.

Meer info en/ of Rob Droog volgen:

Website: www.blijvendanders.nl
Instagram: @blijvendanders
Facebook: Blijvend anders

winnen-winnen-winnen-winnen!!

Ben je benieuwd geworden naar het boek; ”Waarom heb ik mijn hoofd gestoten?”, dan is dit je kans om een exemplaar te winnen! Maar dat is nog niet alles, want dit prachtige boek zou er niet zijn zonder zijn voorganger ”De spelers van blijvend anders” en daarom kun je beide boeken winnen!

waarom heb ik mijn hoofd gestoten? – rob droog – blijvend anders – winnen

Wat moet je daarvoor doen?

* Ga naar het actiebericht op de Facebookpagina van Blijvend anders
* Geef dit bericht een hartje of een like
* Tag even een Facebookvriend/ vriendin die je dit mooie boekenduo ook gunt
* Als je een Instagramaccount hebt, dan maak je extra kans door ook het actiebericht op de Instagrampagina van Blijvend anders een like te geven en een reactie met een tag naar 1 of meer vrienden

* De winnaar wordt op dinsdag 03-11-2020 bekend gemaakt en ontvangt een berichtje van Blijvend anders <— GESLOTEN!

Delen wordt natuurlijk erg gewaardeerd! Niet gewonnen? Je kunt de boeken natuurlijk altijd bestellen!

Zij gingen Rob Droog voor Op De Praatstoel:

Esmée Branberger: Eigenaresse website4mama.nl
Rob Droog: Als je vrouw psychisch ziek wordt
Encaustic art met Christel
In de overgang met Nance
Familieopstellingen met Marlene
Sociale angst van dichtbij met Linda Huisman
Alles over een gezonde huid met SilkSkin by Silke

Wil jij zelf eens plaatsnemen Op De Praatstoel?

Heb jij iets te vertellen of wil je iets delen? Stuur dan een mail naar mail@judith-it.nl


Wil je op de hoogte blijven van nieuwe publicaties? Vergeet dan niet op de ”Follow us” button onder dit artikel te klikken!


judith-it – @judithevelien

7 Replies to “Op De Praatstoel: Rob Droog vertelt over De individuele bewustzijnslijn (+ winactie!)”

  1. Interessant interview! Ik las onlangs het boek “eindeloos bewustzijn” van Pim van Lommel, en herken veel in het verhaal van je vader, dat ik ook las in dit boek. En ja, ik geloof dat het zo werkt: ons lichaam is maar een klein onderdeel. Bewustzijn is overal, altijd aanwezig. Sommigen noemen het spiritualiteit, en ik was er lange tijd erg bang voor, omdat ik dingen die gebeurden niet begreep (iets met een stopknop in de bus, toen ik jouw boek las bijvoorbeeld). Eindeloos bewustzijn heeft mij gerust gesteld, het boek van je vader lijkt me een mooie aanvulling, dus ik ga je even op alle mogelijke manieren spammen, om kans te maken op de boeken 😉

    1. Wat heb je dat mooi verwoord. Ik heb ook het boek van Pim van Lommel gelezen, heel interessant vond ik dat! Blijf jij maar lekker spammen, wie weet helpt het!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *